శ్రీ మురళి కొమరగిరి & శ్రీమతి మాలతి కొమరగిరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం ఆగష్టు 18 వ తారీఖున శ్రీ మురళి కొమరగిరి & శ్రీమతి మాలతి కొమరగిరి గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

ఈ నెల సమావేశంలో ఓ ప్రత్యేక కార్యక్రమం!

డాక్టర్. సుజాత కైలాష్ గారిచే "పుస్తకావిష్కరణ".

పుస్తకాలు: 'సాహితీ సౌరభాలు' మరియు 'తరంగాలు'.

రచయిత్రులు: మంగళా కందూర్, సరోజ కొమరవోలు, వాణీ మోహన్.

సమీక్షకులు: మధుబాల & డా. ప్రయాగ.

పూర్తి కార్యక్రమ వివరాల పట్టిక కొరకు ఫైళ్ళు పేజీలో 2012_August ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:

14 Geddy Street,

Whitby, ON, L1P 1P8

ఫోను:

905-665-4824

మ్యాపు: