శ్రీ విశ్వేశ్వరరావు & శ్రీమతి శాంత అన్నమరాజు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 18th October 2014న శ్రీ విశ్వేశ్వరరావు & శ్రీమతి శాంత అన్నమరాజు వారి భవనంలోని వేడుకలశాలలో (పార్టీ రూములో) జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

ప్రతినెలా చదివే కావ్యాలూ, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న కథ ("నువు నడు - నే వస్తా" రచయిత: చిలుకూరి సత్యదేవ్) ను ఫైళ్ళు పేజీలో 2014_October ఫోల్డర్‌లో చూడవచ్చును.

చిరునామా:

10 Malta Ave. Apt #309

Brampton, ON L6Y4G6

(Buzzer #198)

గమనిక: పార్టీ రూము కనిపించకపోతే విశ్వేశ్వరరావు గారి సెల్‌ఫోన్‌కి కాల్ చెయ్యండి.

ఫోను:

హోమ్: 289-752-6570

మోబుల్: 647-287-1324

వాహనములు నిలుపు స్థలము:

భవన సముదాయములోనికి వాహన ప్రవేశము జరిగిన అనంతరము ఎడమవైపుకు తిరిగి ఆ మూలకు వున్న (#10) భవనము వెనుక వైపున మీ వాహనములను నిలుప వలెను.

మ్యాపు: