మురళి & మాలతి కొమరగిరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం June 19, 2010న శ్రీ మురళి & మాలతి కొమరగిరి గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా). దయచేసి 3:45కే అక్కడకు చేరడానికి ప్రయత్నించవలసినదిగా మనవి.

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు, ఈ నెల చదువుతున్న కథల కోసం ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ June_2010 ఫోల్డర్ క్రింద చూడగలరు.

చిరునామా:

14 Geddy Street,

Whitby, ON, L1P 1P8

ఫోను:

905-665-4824