కొమరగిరి మురళి & మాలతి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం ఆగష్టు 20 వ తారీఖున శ్రీ కొమరగిరి మురళి & మాలతి గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా).

అలాగే, ఈ నెల మనం చదువబోతున్న రెండు కథలను ఫైళ్ళు పేజీలో చూడగలరు.

చిరునామా:

14 Geddy Street,

Whitby, ON, L1P 1P8

ఫోను:

905-665-4824

మ్యాపు: