డా. రామ్ ప్రయాగ & సంధ్య గారి ఇంట్లో సమావేశం!

ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం July 16, 2011న డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా). దయచేసి 3:45కే అక్కడకు చేరడానికి ప్రయత్నించవలసినదిగా మనవి.

చిరునామా:

14, Irongate Place,

Brantford, ON, N3R 5V5

ఫోను:

519-304-1235

మ్యాపు: