సమాచారం

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 2019 November 16న శ్రీ ప్రభాకర్ & శ్రీమతి విజయలక్ష్మి మడుపు వారి స్వగృహమునందు జరుగనున్నది.

సమయం: సాయంత్రం 4:00 గంటలకు

సభ్యులందరూ విచ్చేసి ఈ కార్యక్రమాన్ని జయప్రదం చేయవలసిందిగా మనవి.


చిరునామా:

58 Mediterranean Cres,

Brampton, ON L6Y 0T3


ఫోను:

905 454 2595


దిశలు:

Driving Directions