సమాచారం

25th April 2020, Saturday సాయంత్రం 6:00 గంటలకు video conference

Schedule

సభ్యుల కోరిక మేరకు ఈ నెల తెలుగువాహిని కార్యక్రమం వీడియో కాన్ఫరెన్స్ ద్వారా జరుపుకొనుట కు నిశ్చయమైనది.

ఈమెయిలు ద్వారా మీకు పంపిన లింకును నొక్కడం ద్వారా మీరు ఈ సమావేశంలో పాల్గొనగలరు!

సమయం: సాయంత్రం 6:00 గంటలకు (25th April 2020, Saturday )


చిరునామా:

N/A


ఫోను:

647 784 3949


దిశలు:

Driving Directions: N/A