ఆడియోలు

తెలుగు భాష తీరు తెన్నులు

బ్రహ్మశ్రీ సామవేదం షణ్ముఖశర్మ గారి ఉపన్యాసం

2019-06-22న టొరంటో, కెనడాలో జరిగిన తెలుగువాహిని సమావేశంలో మా అభ్యర్థన మేర శ్రీ సామవేదం షణ్ముఖ శర్మ గారు ముఖ్య అతిధిగా విచ్ఛేసి తెలుగు సాహిత్యం గురించి ప్రసంగించారు. (ఇది ఆడియో మాత్రమే. వీడియో కావలసిన వారు వీడియోల విభాగంలో చూడ గలరు).

If you see an "Unable to scan for viruses" warning, you can click PLAY ANYWAY. (It does not contain any viruses).

Samavedam_TeluguBhasha_2019.mp3