శ్రీ ఫణీంద్ర నాథ్ & శ్రీమతి లక్ష్మి వెల్లంకి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted May 2, 2012, 7:26 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jun 3, 2012, 5:43 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం May 26, 2012న శ్రీ ఫణీంద్ర నాథ్ & శ్రీమతి లక్ష్మి వెల్లంకి గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.
ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న కథ(ల) కొరకు ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ 2012 May ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:
1294 Midgreen Lane,
Mississauga,
ON L5V 2E3


ఫోను:
905-369-0333

Directions:
401 Mavis South;
Right on Bristol (West);
Pass Terryfox, next traffic light is Loonlake;
Right on Loonlake;
First left turn at Midgreen Lane;
1294 is on left side.

Map:

Comments