శ్రీ నిఖిల్ & శ్రీమతి లలితా శ్రావణి చీమలకొండ వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Apr 29, 2018, 1:16 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 30, 2018, 6:35 AM ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం May 19, 2018న శ్రీ నిఖిల్ & శ్రీమతి లలితా శ్రావణి చీమలకొండ వారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
362 McCartney Cres,
Milton, ON L9T 0B3

వాహనములు నిలుపు స్ధలము:
On-street parking is allowed on ONE SIDE (on their house side) only.

ఫోను:
905-878-7973

మ్యాపు:

Comments