రామ్ & సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jul 14, 2010, 8:59 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Aug 6, 2010, 8:32 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం July 24, 2010న శ్రీ రామ్ & సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో రుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 3:00 గంటలకు (ఠంచనుగా). దయచేసి 2:45కే అక్కడకు చేరడానికి ప్రయత్నించవలసినదిగా మనవి.

గమనిక: ఈ నెల సమావేశానికి అమెరికా నుండి DTLC సభ్యులు హాజరవుతున్నందున ఎప్పటికంటే ముందుగా ప్రారంభించి, ముందుగా ముగించవలసిన ఆవశ్యకత ఏర్పడినది. మన సభ్యులు సహకరించి 2:45 PM కే ప్రయాగ గారి ఇల్లు చేర వలసినదిగా మనవి.

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు, ఈ నెల చదువుతున్న కథ మరియు కార్యక్రమ వివరాల పట్టిక కొరకు ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ July_2010 ఫోల్డర్ క్రింద చూడగలరు.

చిరునామా:
14, Irongate Place,
Brantford, ON, N3R 5V5, Canada.

ఫోను:
519-304-1235

Comments