ఫణీంద్ర నాథ్ & లక్ష్మి వెల్లంకి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Feb 7, 2011, 8:34 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Mar 10, 2011, 8:02 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం February 19, 2011న శ్రీ ఫణీంద్ర నాథ్ & లక్ష్మి వెల్లంకి గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 3:45 గంటలకు (ఠంచనుగా).

చిరునామా:
1294 Midgreen Lane,
Mississauga,
ON L5V 2E3

ఫోను:
905-369-0333

Directions:
401 Mavis South;
Right on Bristol (West);
Pass Terryfox, next traffic light is Loonlake;
Right on Loonlake;
First left turn at Midgreen Lane;
1294 is on left side.

Map:

Comments