నవీన్ చంద్ర గారి ఇంట్లో సమావేశం

posted Apr 4, 2009, 2:24 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 26, 2009, 7:14 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం April 18, 2009 న నవీన్ చంద్ర గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది.
సమయం సాయంత్రం 3:30 గంటలకు.

Comments