మురళి & మాలతి కొమరగిరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jun 1, 2010, 5:44 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jul 14, 2010, 9:43 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం June 19, 2010న శ్రీ మురళి & మాలతి కొమరగిరి గారి ఇంట్లో రుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు (ఠంచనుగా). దయచేసి 3:45కే అక్కడకు చేరడానికి ప్రయత్నించవలసినదిగా మనవి.

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు, ఈ నెల చదువుతున్న కథల కోసం ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ June_2010 ఫోల్డర్ క్రింద చూడగలరు.

చిరునామా:
14 Geddy Street,
Whitby, ON, L1P 1P8

ఫోను:
905-665-4824


Comments