కొమరవోలు రావు & సరోజ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Oct 27, 2010, 6:44 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Dec 8, 2010, 5:49 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం November 20, 2010న శ్రీ కొమరవోలు సరోజ & రావు గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 3:45 గంటలకు (ఠంచనుగా).

ప్రతి నెలా చదివే కావ్యాలు, గ్రంధాలతో పాటు ఈ నెల చదువుతున్న రెండు కథల కోసం ఫైళ్ళు పేజీకి వెళ్లి అక్కడ November_2010 ఫోల్డర్ క్రింద చూడండి.

చిరునామా:
320 Staines Road,
Toronto, ON

ఫోను:
416-297-6184

Map:
Comments