కల్లూరి శివరాజ్ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jul 8, 2009, 6:09 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Aug 4, 2009, 7:36 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం July 18, 2009 న కల్లూరి శివరాజ్ గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది.
సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

మరన్ని వివరాలకు కేలండర్ మరియు సభ్యుల పేజీలను సందర్శించండి.

Comments