డెట్రాయిట్ లో "కొకు, శ్రీశ్రీ, గోపీచంద్" ల శత జయంతోత్సవాలు

posted Aug 13, 2009, 7:01 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Oct 8, 2009, 8:42 AM ]
ఆహ్వానం ఉచితమే కానీ ముందుగా ఇక్కడ రిజిస్టర్ చేసుకోవలసివుంటుంది.
మన తెలుగువాహిని సభ్యలు కొంతమంది హాజరవుతున్నారు. వివరాలకు మురళి గారిని సంప్రదించండి.Comments