డా॥ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jul 2, 2013, 8:35 AM by Unknown user   [ updated Sep 11, 2013, 8:36 AM by తెలుగు వాహిని ]
ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం July 20, 2013న డారామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.
ఈ నెల సమావేశంలో ముఖ్య అతిథిగా పాల్గనడానికి ప్రముఖ రచయిత్రి, కవయిత్రి డా. ఉమ ఇయ్యుణ్ణి గారు ఫ్లోరిడా నుండి వస్తున్నారు. వారికి తెలుగువాహిని స్వాగతం పలుకుతుంది!!

చిరునామా:

14 Irongate Place,
Brantford, ON  N3R 5V5

ఫోను:

519-304-1235

మ్యాపు:


Comments