శంకర్ భాస్కరుని గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Apr 26, 2009, 7:11 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jun 5, 2009, 2:59 PM ]
ఈ నెల తెలుగు వాహిని సమావేశం May 23, 2009 న శంకర్ భాస్కరుని గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది.
సమయం సాయంత్రం 3:30 గంటలకు.

మరన్ని వివరాలకు కేలండర్ మరియు సభ్యుల పేజీలను సందర్శించండి.
 
Comments