సమాచారం

సభ్యుల సౌలభ్యం కొరకు తెలుగు వాహినికి సంబందించిన తాజా వార్తలు, విశేషాలు!!

శ్రీ శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా దగ్గుపాటి వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Apr 2, 2017, 1:47 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 2, 2017, 2:08 PM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని ఉగాది ప్రత్యేక సమావేశం (ఏప్రెల్) 22వ తారీఖు సాయంత్రం 4 గంటలకు శ్రీ శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా దగ్గుపాటి వారి నిజ గృహమునందు కడు వైభవముగా జరుగనున్నది. కావున తామెల్లరూ తమ తమ శక్తి కొలదీ వ్రాసిన స్వీయ కవితలూ, పొట్టి కధలూ, వ్యాసాలతో విచ్చేసి సభను రక్తి కట్టించ వలసినదిగా ప్రార్ధన!

ప్రతినెలా జరిగే కార్యక్రమాలు ఈ ప్రత్యేక సమావేశములో వుండవు. ఉగాది పచ్చడి తింటూ, ఆ పచ్చడిలాగే వివిధ రుచులను కలగలిపి వ్రాసిన కవితలు వింటూ హాయి హాయిగా గడి పేస్తామన్నమాట!

చిరునామా:

62 McCabe Crescent,
Thornhill, ON  L4J 2Y7

ఫోను:
905-738-1521

దారి:

శ్రీమతి మధుబాల & శ్రీ హనుమంతరావు కరవది వారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Mar 1, 2017, 4:50 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 2, 2017, 1:44 PM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం March 18, 2017న శ్రీమతి మధుబాల & శ్రీ హనుమంతరావు కరవది గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
779 Envoy Drive, 
Mississauga, 
ON, L5W 1H3


ఫోను:
905-696-7628

దారి:

శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jan 30, 2017, 9:54 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Apr 2, 2017, 1:44 PM ]

ఫిబ్రవరి నెల తెలుగువాహిని సమావేశం February 18, 2017న శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు, ఠంచనుగా!

చిరునామా:
320 Staines Road,
Toronto, ON, M1X 2B5

ఫోను:
416-297-6184

దారి: 🡣

శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో సమావేశము!

posted Dec 10, 2016, 12:53 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jan 30, 2017, 4:03 PM ]

తదుపరి తెలుగువాహిని సమావేశం 21 January 2017 సాయంత్రం 4:00 గంటలకు శ్రీమతి శేషు అప్పారావు & శ్రీ తమిరిశ అప్పారావు గారి ఇంట్లో జరుగ నున్నది.

చిరునామా:
120 Carrington Drive, 
Richmond Hill, ON L4C 7Y9

ఫోను:
905-884-9896

దారి:

శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Oct 15, 2016, 9:52 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Dec 10, 2016, 12:46 PM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం November 26వ తారీఖున శ్రీ రమేష్ & శ్రీమతి సుధ వేమూరి గారి ఇంట్లో రుగనున్నది.  సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
15 Stonechurch Crescent
Markham, ON, L6B 0L3

ఫోను:
416-297-4869

మ్యాపు:

శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Oct 1, 2016, 11:53 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Oct 15, 2016, 9:45 PM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం October 15, 2016న శ్రీమతి సరోజ కొమరవోలు & శ్రీ రావు గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 5:00 గంటలకు, ఠంచనుగా.

చిరునామా:
320 Staines Road,
Toronto, ON, M1X 2B5

ఫోను:
416-297-6184

దారి:

శ్రీ దగ్గుపాటి వారి స్వగృహమందు ప్రత్యేక చిరు సమావేశం!

posted Sep 9, 2016, 4:31 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Oct 1, 2016, 11:46 AM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని ప్రత్యేక చిరు సమావేశం 10th September 2016న  శ్రీ దగ్గుబాటి శ్రీరామం & శ్రీమతి అజంతా గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. కేవలం రెండు గంటలు మాత్రమే. 
సమయం 2:00 PM to 4:00 PM

శ్రీ దేవులపల్లి కృష్ణ శాస్త్రి గారి రచనలపై రచయిత్రి, పరిశోధకురాలు డా. నిడమర్తి నిర్మలా దేవి గారు అనర్గళంగా ప్రసంగించ నున్నారు. ఈ సదవకాశాన్ని సభ్యులందరూ వినియోగించు కోవలసినదిగా మనవి.

There is no potluck, but you can RSVP by using the link from emails.

చిరునామా:
62 McCabe Crescent,
Thornhill, ON  L4J 2Y7

ఫోను:
905-738-1521

దారి:

డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Aug 8, 2016, 12:17 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Sep 9, 2016, 4:21 AM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం 2016 August 20వ తారీఖున డా. రామ్ ప్రయాగ & శ్రీమతి సంధ్య ప్రయాగ వారి ఇంట్లో రుగనున్నది. 
సమయం: ఉదయం 11:00 గంటల నుండి.

చిరునామా:
28 Kerr-Shaver Terrace,
Brantford, ON N3T 6H8

ఫోను:
519-304-1235

దిశలు:

సత్యం & విజయలక్ష్మి పోతంశెట్టి గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jul 10, 2016, 7:22 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Aug 8, 2016, 12:01 PM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం July 23, 2016న శ్రీ సత్యం పోతంశెట్టి & శ్రీమతి విజయ పోతం శెట్టి గారి ఇంట్లో (వారి బిల్డింగ్ పార్టీ హాలులో) జరుగ నున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
115 Hillcrest Ave,
Mississauga, ON  L5B 3Y9


ఫోను:
289-232-8437
647-887-8437

వాహన స్ధలం:
The official visitors' parking is available in Level P1
When you turn from Hillcrest Ave on to a street that leads to all the four high raised buildings, take the ramp to the underground parking (on your right) that appears almost immediately after you took the turn from Hillcrest Ave. Then, follow the signs of building number "115" and "Visitor parking" to park your car in Level P1. That is, turn right and and an immediate right again and then park in any space that is marked as "V" on the walls or pillars. Once you have parked there, look for the nearest entry (marked as EXIT) into the building (a few feet away) and use our buzz code మూడు, ఐదు, ఒకటి for us to welcome you in. Once you get into the building lobby, please provide the details of your car to the security person sitting in the lobby. The details are about your vehicle Make, Model and the plate number.

The party room is opposite to the security desk in the lobby, the 2nd (and 3rd) doors on your right.

Optional note: Our building 115 is next to the Cooksville GO station, we think that GO station parking is available free on weekends. However, if you use this parking lot, you need not (and cannot) register your car with building security. Take this option only if you don't get a free spot in the building parking lot.

దారి:

శ్రీమతి సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో సమావేశం!

posted Jun 10, 2016, 9:17 PM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jul 10, 2016, 7:05 AM ]

ఈ నెల తెలుగువాహిని సమావేశం June 18, 2016న శ్రీమతి సరోజ & శ్రీ రావు కొమరవోలు గారి ఇంట్లో జరుగనున్నది. సమయం సాయంత్రం 4:00 గంటలకు.

చిరునామా:
320 Staines Road,
Toronto, ON, M1X 2B5

ఫోను:
416-297-6184

దారి:

1-10 of 97