తెలుగులో వ్రాయండి!

posted Mar 18, 2009, 10:42 AM by తెలుగు వాహిని   [ updated Jun 4, 2011, 9:16 PM ]
http://www.google.com/transliterate/indic/Telugu

తెలుగులో వ్రాయడానికి  ఇప్పటివరకు వున్న tools లో గూగుల్ transliterate tool బాగా సులువైనదని సభ్యులు భావిస్తున్నారు.
ఈ టూల్ కు సంబందంచిన మరికొన్ని వివరాలను పరికరాలు పుటలో చూడవచ్చు.

ఒకవేళ మీకు గూగుల్ వారి పరికరం అంత సుఖంగా అనిపించక పొతే, లేఖిని అనే మరో పరికరాన్ని ప్రయత్నించి చూడండి:
http://lekhini.org/
Comments